nčlf

Nadace Český literární fond začala působit od listopadu 1994 přeměnou Českého literárního fondu. Dle zákona 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 94, zápisem ze dne 26. 1. 1999. IČ: 604 61 152

účel a poslání nadace

Podpora tvůrčí činnosti a projektů v oblasti literární tvorby, vědy a novinářství.

poslání a cíle   |   orgány a kontakty

nadační program

Nadační program zahrnuje granty a stipendia vybraných oborů rozdělovaných ve výběrovém řízení.

oblasti podpory   |   podmínky podání žádostí

vlastní program nadace

Literární večery v Řetězové