Ceny Josefa Hlávky

Ceny za vědeckou literaturu nesoucí jméno Josefa Hlávky, největšího českého mecenáše, který kdy podporoval kulturu a vzdělanost českého národa, udělil poprvé tehdejší Český literární fond v prosinci roku 1992. Od roku 1993 je Cena Josefa Hlávky udělována společně Nadací ČLF s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.