výroční zpráva za rok 2011

Ověření účetnictví Nadace Český literární fond za rok 2011 provedla firma BK AUDIT, spol. s r.o., Michelská 60, 140 00 Praha 4, č. 1. 179. Auditorem odpovědným za předložení zprávy je RNDr. Bohuslav Kohoutek, ev. č. 503.

Výrok auditora, stejně jako v předchozích letech, zní bez výhrad.

Auditorskou zprávu za rok 2010 si můžete v plném znění prohlédnout zde (pdf).