výroční zpráva za rok 2015

Úvodem

V uplynulém  roce  2015  Nadace  ČLF  navazovala  na  změny,  které  stanovil  nový  zákonný  rámec  její činnosti  uplatňováním  ustanovení  nového  občanského  zákoníku  č.  89/2012  Sb.,  který  vstoupil v platnost 1. 1. 2014.

Nadace ČLF využila větších možností jak hospodařit se svým ostatním majetkem, který není součástí soudem  registrované  nadační  jistiny.  Odvážnějším  investováním  části  těchto  volných  prostředků  se v průběhu roku  podařilo  dosáhnout  výrazných  výnosů  některých  těchto  investic.  Závěrem roku  však byly  negovány  velmi  slabou  úspěšností  finančních  prostředků  nadační  jistiny,  které  stále podléhají konzervativnímu  režimu  možných  vkladů.  K dosažení  lepšího  hospodářského  výsledku nepřispěla tentokráte ani situace v nadačním domě, jehož příjmy byly značně kráceny změnou řady nájemců a s tím souvisejícími vynucenými opravami k získání nových nájemců. Dosažený hospodářský výsledek s vykázanou ztrátou – 3.016 tis. Kč tak zůstal na úrovni minulých let a nepodařilo se jej snížit. Také  vlastní  nadační  činnost  v roce  2015  zaznamenala  udržení  trendu  minulých  let,  když  Nadace rozdělila celkem 153 nadačních příspěvků ve výši 2.493 tis. Kč (v roce 2014: 145 nadačních příspěvků a 2.465 tis. Kč).

V polovině roku zvolená správní rada, která se zúžila na sedm členů, si pro své funkční období vzala za cíl  udržet i nadále přijatelný hospodářský  výsledek  i v době nepředvídatelných obratů na finančních trzích,  které  nejvíce  ovlivňují ekonomickou  kondici  nadace,  a  to  při  plánovaném  zvýšení  objemu vyplacených  nadačních  prostředků,  jak  uvádí  rozpočet  na  nadační  program  pro  letošní  rok.

Zpráva auditora

Ověření účetnictví Nadace Český literární fond za rok 2015 provedla firma BK AUDIT, spol. s r.o., Michelská 60, 140 00 Praha 4, č. 1. 179. Auditorem odpovědným za předložení zprávy je RNDr. Bohuslav Kohoutek, ev. č. 503.

Výrok auditora, stejně jako v předchozích letech, zní bez výhrad.

Auditorskou zprávu za rok 2014 si můžete v plném znění prohlédnout zde (pdf).