LITERATURA A PUBLICISTIKA
LITERATURA A PUBLICISTIKA

LITERATURA A PUBLICISTIKA

 

Cíle naší podpory:

⇒ Původní česká literatura (próza, poezie, esej, teoretické dílo) a publicistika
⇒ Překlady cizojazyčné literatury do českého jazyka

 

Nadační program:

Granty
 • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
Stipendia
 • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

 

Oblastem podpor více zde. Více  k  Nadačnímu programu zde.

Žadatelé se řídí podmínkami Výběrového řízení. Viz zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

DRAMATICKÁ TVORBA
DRAMATICKÁ TVORBA

DRAMATICKÁ TVORBA

 

Cíle naší podpory:

⇒ Divadelní a rozhlasová tvorba
⇒ Filmová a televizní tvorba
 

 

Nadační program:

Granty
 • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka
Stipendia
 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

Oblastem podpor více zde. Více  k  Nadačnímu programu zde.

Žadatelé se řídí podmínkami Výběrového řízení. Viz zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

VĚDECKÉ ČASOPISY A STIPENDIA
VĚDECKÉ ČASOPISY A STIPENDIA

VĚDECKÉ ČASOPISY A CESTOVNÍ STIPENDIA

 

Cíle naší podpory:

⇒ Vědecké časopisy
⇒ Cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let
 

 

Nadační program:

Granty
 • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
Stipendia
 • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

 

Oblastem podpor více zde. Více  k  Nadačnímu programu zde.

Žadatelé se řídí podmínkami Výběrového řízení. Viz zde.

Postup Jak žádat naleznete zde.

LITERATURA A PUBLICISTIKA

Cíle naší podpory:
⇒ Původní česká literatura (próza, poezie, esej, teoretické dílo) a publicistika
⇒ Překlady cizojazyčné literatury do českého jazyka
Nadační program:
Granty
 • na první vydání původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) / včetně překladu do českého jazyka
Stipendia
 • na vytvoření původního literárního díla (próza, poezie, esej, teoretické a publicistické dílo) / včetně překladu do českého jazyka

DRAMATICKÁ TVORBA

Cíle naší podpory:
⇒ Divadelní a rozhlasová tvorba
⇒ Filmová a televizní tvorba
 
Nadační program:
Granty
 • na první vydání literárního díla z oblasti divadelního, rozhlasového a filmového umění / včetně překladu do českého jazyka
Stipendia
 • na vytvoření původní divadelní hry, rozhlasového díla, teatrologické studie / včetně překladu do českého jazyka
 • na scénáře dokumentárního filmu zásadního společenského dosahu

 VĚDECKÉ ČASOPISY A CESTOVNÍ STIPENDIA

Cíle naší podpory:
⇒ Vědecké časopisy
⇒ Cestovní stipendia vědeckých pracovníků do 35 let
 Nadační program:
Granty
 • podpora vydávání závažných vědeckých časopisů
Stipendia
 • cestovní stipendia vědeckým pracovníků do 35 let

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND

Jsme jedním z mála alternativních zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy a publicistiky. Byla ustavena na základě zákona č. 318/ 93 Sb. a nařízení vlády ČR č. 58/1992 Sb., které upravily existenci bývalých kulturních fondů, a poprvé byla registrována v roce 1994. Statut a postavení současné Nadace ČLF byly znovu upraveny zákonem č. 227/97 Sb. o nadacích a nadačních fondech, podle kterého je registrována od  roku 1999. Nadace je právnickou osobou a její právní poměry upravuje zák. č. 89/2012 Sb., tedy nový občanský zákoník.

Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství.
Řídícím orgánem Nadace ČLF je správní rada, volená na tříleté funkční období. Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Kancelář nadace tvoří 5 zaměstnanců v čele s ředitelem.

Uvedené poslání Nadace je naplňováno výběrovým řízením o poskytnutí nadačního příspěvku z každoročně veřejně vyhlašovaného  nadačního programu. Výběrové řízení probíhá prostřednictvím několik expertních skupin čítajících několik desítek dobrovolných spolupracovníků, kteří ve výběrovém řízení hodnotí přijaté žádosti a správní radě připravují podklady pro udělení stipendií nebo grantů v jednotlivých oborech.
Nadace rozdělovala v posledních letech cca 250 nadačních příspěvků ročně.

Nadace každoročně oceňuje na návrh expertní skupiny výjimečná literární díla prostřednictvím Výroční ceny Nadace ČLF za literaturu.
Dále uděluje Cenu K. H. Borovského za publicistiku a spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových uděluje Ceny Josefa Hlávky pro vědecké knižní práce.

Nadace Český literární fond

Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2

tel. 222560081

mobil: 771113561

nadace@nclf.cz