Ceny Josefa Hlávky

Tyto ceny jsou určeny autorům vědecké a odborné literatury a Nadace ČLF je uděluje společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Jsou udělovány ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě a lékařství. Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Písemné návrhy na tato ocenění spolu s jedním výtiskem navrhované knihy mohou podávat vědecké instituce, nakladatelství i širší odborná veřejnost. Do soutěže nebudou přijímány návrhy provázené exempláři knih, které jsou majetkem knihoven.

Konečný termín pro zaslání knih a návrhů na Cenu Josefa Hlávky za rok 2020  je pátek 5. 2. 2021.

 

2019

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2019 získali:
V oblasti společenských věd:

prof. Petr Čornej, DrSc., a kol.
za knihu Žižka, Život a doba husitského válečníka, Praha [Paseka]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Miloslav Šimek,CSc. a kolektiv    
za knihu Živá půda, Biologie půdy (1), Ekologie, využívání a degradace půdy (2), Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

doc. MVDr. Miroslavě Palíkové, Ph.D., ed.
za knihu Nemoci a chorobné stavy ryb, [Jihočeská univerzita]

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Janě Hercogové, CSc., MHA, et al.
za knihu Klinická dermatovenerologie, Praha [Mladá fronta]

(V roce 2020 byly ceny vzhledem k epidemiologickým opatřením předány v sídle Hlávkova Nadání v Praze).

2018

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2018 získali:
V oblasti společenských věd:

PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D., PhDr. Pavel Horák, Ph.D., a kol.
za knihu Republika Československá 1918-1939, Praha [Lidové noviny]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.    
za knihu Abelova cena, Nejvyšší ocenění za matematiku, Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc.
za knihu Lymfologie, Teoretické základy a klinická praxe, Praha [Galén]

V oblasti lékařské vědy:

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., Mgr. Soňa Hájková, MSc.
za knihu Následná intenzivní péče, Praha [Mladá fronta]

2017

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2017 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Michal Macháček, Ph.D.,
za knihu Gustáv Husák, Praha [Vyšehrad]

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

RNDr. Petr Zajíček    
za knihu Moravský kras v ponorné řece času, Praha [Academia]

V oblasti vědy o živé přírodě:

prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.,
Mgr. Libuše Vlasáková,
RNDr. Jan Květ, CSc., dr.h.c.

za knihu Mokřady, Praha [Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích]

V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.,
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.,
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. a kolektiv
za knihu Kardiologie, Praha [Mladá fronta]

Ars longa

Cenu Ars longa za mimořádný přínos české kultuře obdržel v Lužanech u Plzně Jiří Suchý. Šestaosmdesátiletý herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik a výtvarník je prvním držitelem ceny, kterou společně udělila Nadace Český literární fond a Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 

 

2016

Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2016 získali:
V oblasti společenských věd:

Mgr. Martin Mádl, Ph.D.,
Mgr. Radka Heisslerová,
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.,
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D., a kolektiv
za knihu Barokní nástěnná malba v českých zemích. Benediktini I–II, Praha [Academia]
(laudatio: prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.)

 V oblasti vědy o neživé přírodě:

prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc., a kolektiv    
za knihu ROBOTY A ROBOTIZOVANÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE, Brno [Vutium]
(laudatio: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.)

 V oblasti lékařské vědy:

prof. MUDr. Ladislav Bařinka, DrSc.
za knihu Plastická a rekonstrukční chirurgie, Brno [Munipress]
(laudatio: Doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.)

V oblasti vědy o živé přírodě:
letos nebyla cena udělena
 Fotografie z  předávání Cen Josefa Hlávky za rok 2016

Filmový záznam z letošního předávání Cen Josefa Hlávky (kamera, režie a střih  Eva a Miroslav Urbanovi)