Fond Vratislava Effenbergera

Vratislav Effenberger (1923-1986) byl nejvýznamnější osobností československého surrealismu druhé poloviny 20. století. Vzhledem k tomu, že většinu svého produktivního života prožil za komunistického režimu, byla mu až na krátké období let 1968–1969 upřena možnost publikovat. Jeho literární dílo tvoří desetitisíce stran poesie, prózy i odborných textů, z nich doposud vyšla jen menší část.

Jako příspěvek ke splacení dluhu, který má česká kultura vůči tomuto autorovi, se Nadace ČLF rozhodla zřídit Fond na podporu vydávání díla Vratislava Effenbergera.

Fond bude sloužit podpoře redakčních a nakladatelských prací souvisejících s vydáváním díla Vratislava Effenbergera.

Vznik Fondu Vratislava Effenbergera má přispět ke zpřístupnění díla tohoto autora a umožnit, aby se toto dílo konečně stalo plnohodnotnou součástí intelektuálního života českého umění a kultury, kterému má mnoho co nabídnout.

 

Finančními zdroji fondu jsou:

a) dobrovolné příspěvky, jednorázové nebo pravidelné dary právnických nebo fyzických osob
b) dědictví a odkazy.

Příjemcem finančních prostředků je Nadace Český literární fond, která je vede na samostatném účtu.

Finanční dary lze složit na konto vedené v KB na účtu č: 19-5389740287/0100

Nadace na žádost dárce vydá příslušné potvrzení o obdrženém daru, které lze uplatnit při daňovém přiznání.

Dárci jsou uváděni, pokud sami nejsou proti, ve Výroční zprávě Nadace ČLF.

Poslání Fondu bude Nadace ČLF naplňovat formou nadačních příspěvků (grantů či stipendií), poskytovaných v souladu s platnou legislativou fyzickým nebo právnickým osobám, které budou vykonávat svoji činnost v souladu s posláním Fondu.

Orgánem Fondu Vratislava Effenbergera, je výbor Fondu, který má jednoho stálého člena (ředitele Nadace ČLF) a tři členy externí. Externí členové výboru Fondu jsou na návrh ředitele Nadace ČLF ustanoveni její správní radou. Tento výbor provádí výběr uchazečů o poskytnutí nadačního příspěvku (stipendia nebo grantu).

Návrhy na vyplacení příspěvků podává správní radě Nadace ČLF její ředitel a správní rada rozhoduje o jejich udělení.