Kontakty

Ředitel nadace a kancelář

Ředitel nadace jedná za nadaci v souladu se statutem samostatně, na základě a v rozsahu písemné generální plné moci udělené správní radou.

Ředitelem Nadace ČLF je Mgr. Ivo Purš, Ph.D. (purs@nclf.cz)
zástupce ředitele: Bc. Vratislav Keprt (keprt@nclf.cz)

Nadační příspěvky literatura a dramatická umění: Mgr. Dan Török (torok@nclf.cz)
Nadační příspěvky, granty – vědecké časopisy; Hlávkovy ceny: Helena Hájková (hajkova@nclf.cz)
ekonomické oddělení: Ing. Alena Volná (volna@nclf.cz)

Telefon:
771113561 (Informace o nadačních příspěvcích: literatura, drama, cest. stipendia)
222560081 (ekonomické oddělení, granty – vědecké časopisy)

Od roku 2020 probíhá vyřizování agendy Nadace přednostně formou Home office a e-mailovou komunikací.

Správní rada

Správní rada Nadace ČLF je sedmičlenný orgán, který ze zákona a dle statutu rozhoduje o všech záležitostech nadace a jménem nadace jedná. Její funkční období je tříleté. Za správní radu jednají navenek jménem nadace předseda a místopředseda správní rady, každý samostatně, nebo společně dva členové rady.
Správní rada je volena odstupující správní radou na základě nominací, které mohou předložit jak členové správní rady, tak i představitelé jednotlivých podporovaných oblastí.

Správní rada zvolená v polovině roku 2021 pracuje ve složení:

Ing. Ivan Chvatík, Dr. hc, Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D., dr. Pavel Kosatík, Mgr. Pavlína Kourová, Ph.D., Ing. Josef Kreuter, CSc., PhDr. Jan Lukeš (předseda), Mgr. Alena Zemančíková

Funkční období této správní rady trvá do poloviny roku 2024.

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada, kontrolní orgán nadace, je tříčlenná s funkčním obdobím tří let. Volby dozorčí rady probíhají na základě klíče a ustanovení odstupující správní rady obdobně, jako je tomu u voleb do správní rady.
Dozorčí rada Nadace ČLF pracuje ve složení:

JUDr. Jiří Bednář, ing. Radomír Kubík, JUDr. Petr Pavelka (předseda)

Funkční období této dozorčí rady končí roku 2025.

Expertní komise

Nadace ČLF zřizuje pro účely rozdělování nadačních příspěvků ve výběrovém řízení nezávislé expertní komise pro jednotlivé obory. V těchto týmech je zapojeno více než třicet dobrovolných spolupracovníků nadace z řad významných autorů, interpretů, vědců a odborníků v příslušných kulturních oborech. Takto ohodnocené  a doporučené žádosti o nadační příspěvek následně podléhají schválení správní radou.